צוות לשכת המבקר

רות כהן

עוזרת מנהל ורכזת הלשכה
rutic@savion.huji.ac.il

דפנה גרנות

תואר בוגר בכלכלה ובסטטיסטיקה, תואר מוסמך במינהל עסקים. לימודי תעודה להסמכת מבקרים פנימיים
daphnag@savion.huji.ac.il