מילוי טופס פנייה

email-icon

 

פנייה למבקר האוניברסיטה

ניתן לפנות למבקר האוניברסיטה במקרים אישיים הקשורים להתנהלות של רשות מרשויות האוניברסיטה / מי מעובדיה / גוף מבוקר אחר.

פנייה למבקר ראוי שתיעשה רק לאחר מיצוי הבירור עם ממלאי התפקידים הנוגעים בדבר.

יש לפנות אל מבקר האוניברסיטה באמצעות טופס הפנייה באתר או במכתב מפורט בצירוף מסמכים רלוונטיים.

לאחר שהמבקר וצוותו יבררו את פרטי התלונה, אם היא תימצא מוצדקת, רשאי המבקר להמליץ בפני הנהלת האוניברסיטה על אופן תיקונה.

המבקר ישיב לפנייה אם התלונה תיבדק ואם נמצאה מוצדקת או לא.

ניתן לפנות למבקר גם בנושא ליקויים הקשורים לפעילות יחידות אוניברסיטה או מי מעובדיה, גם אם לא נגרמה לפונה פגיעה אישית. במקרים אלה, המבקר רשאי להחליט למסור את ממצאי הבדיקה להנהלת האוניברסיטה תוך שמירה על חסיון זהות הפונה בלשכת המבקר.

פניות של סטודנטים בנושאים אקדמיים יש להפנות  לנציב קבילות הסטודנטים.

פניות הקשורות למקרי הטרדה מינית יש להפנות  לנציבות למניעת הטרדה מינית.