רות כהן

עוזרת מנהל ורכזת הלשכה
rutic@savion.huji.ac.il