ורוניקה סטרודובסקי/אלוני

veronikas@savion.huji.ac.il