טופס פנייה

הקדמה

המבקר רשאי, אך לא חייב, לברר תלונות נגד גורמי האוניברסיטה, אם לפי שיקול דעתו מצא אותן ראויות לבדיקה.

אם התלונה נמצאה מוצדקת רשאי המבקר להמליץ להנהלת האוניברסיטה על הדרך לתיקון הליקוי שהעלה הבירור.
 

יש למצות הליכים מול הגופים הרלוונטיים באוניברסיטה לפני פנייה למבקר.
 

בפנייה אנונימית חובה לציין כתובת דוא"ל או טלפון נייד ליצירת קשר חוזר. פנייה שתישלח ללא פרטים אלה לא תיבדק.
 

פנייה הכוללת דברי נאצה או הכתובה בשפה בוטה לא תיבדק.
פרטי התקשרות
תוכן הפניה
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg png