האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים עובדי לשכת המבקר

מבקר האוניברסיטה

מר צביקה איזנשטיין

דוא"ל: zvia@savion.huji.ac.il


עובדי הביקורת

 • מר נועם אדלר - רואה חשבון, בוגר במינהל עסקים וחשבונאות ומוסמך במשפטים (L.L.M). מבקר מוסמך לביקורת מערכות מידע ממוחשבות (CISA).
  דוא"ל: noama@savion.huji.ac.il

 • גב' דבורה גורן - תואר בוגר בפסיכולוגיה ובחטיבות לימודים משלימות.
  דוא"ל: devorag@savion.huji.ac.il

 • גב' דפנה גרנות - תואר בוגר בכלכלה ובסטטיסטיקה, תואר מוסמך במינהל עסקים. לימודי תעודה להסמכת מבקרים פנימיים.
  דוא"ל: daphnag@savion.huji.ac.il

 • מר נסים דרור - תואר בוגר בפסיכולוגיה ובסטטיסטיקה, תואר מוסמך בתקשורת המונים (קומוניקציה). מבקר מוסמך לביקורת מערכות מידע ממוחשבות (CISA).
  דוא"ל: nisimd@savion.huji.ac.il

 • מר מישל סבג - תוארי בוגר ומוסמך בכלכלה וניהול.
  דוא"ל: michels@savion.huji.ac.il

עובדי הביקורת עוברים במהלך עבודתם בלשכת המבקר השתלמויות מקצועיות בנושאי ביקורת שונים ובנושאים של מערכות מידע ממוחשבות.

מזכירות הלשכה

 • גב' רות כהן - עוזרת מינהל.

  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

מאי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים