האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים פניות ללשכת המבקר

מי שרואה עצמו נפגע מדרך הטיפול של אחת מרשויות האוניברסיטה, או של אחד מעובדיה, או של גוף מבוקר כלשהו, בעניינו, רשאי לפנות אל מבקר האוניברסיטה בתלונה ובבקשה לתקן את המעוות.

הפנייה אל המבקר ראוי שתיעשה רק אחרי שהמתלונן מיצה את בירור טענותיו עם ממלאי התפקידים הנוגעים בדבר במידרג האוניברסיטאי.

יש לפנות אל מבקר האוניברסיטה במכתב מפורט, מלווה במסמכים רלוונטיים, בחתימת המתלונן. לאחר שהמבקר ועובדיו יבררו את פרטי התלונה והיא תימצא צודקת, ימליץ המבקר בפני הנהלת האוניברסיטה על אופן תיקונה.

כל מתלונן יקבל מכתב תשובה מפורט מהמבקר על ממצאיו ועל דרך פתרונה של תלונתו.

מי שרואה לנכון להסב את תשומת לבו של המבקר, מתוך אחריות ציבורית, לליקויים הקשורים לפעילותם של יחידות האוניברסיטה, או של מי מעובדיה, מבלי שהוא עצמו נפגע מהם אישית, רשאי לעשות זאת. ממצאי הבדיקה יועברו להנהלת האוניברסיטה ושמו וזהותו של הפונה יישמרו חסויים בלשכת המבקר.

כתובתנו: לשכת מבקר האוניברסיטה העברית,
קריית אדמונד י' ספרא, גבעת רם, ירושלים 91904.

בדואר אלקטרוני:
bikoret@savion.huji.ac.il
02-6584212, 02-6586903, 02-6586904

מספר הפקס: 02-5612264


  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

מאי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים