האוניברסיטה העברית בירושלים מבקר האוניברסיטה
פניות ללשכת המבקר תקנון הביקורת עובדי לשכת המבקר הוועדה לענייני ביקורת אודות מבקר האוניברסיטה לדף הראשי
מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים הוועדה לענייני ביקורת

מינוי הוועדה

חברי הוועדה לענייני ביקורת ויושב הראש שלה מתמנים על ידי הוועד הפועל של האוניברסיטה מבין חבריו או מבין חברי חבר הנאמנים. חברי הוועדה הם אנשי ציבור שאין להם קשרי עסק עם האוניברסיטה והם אינם נמנים על סגל העובדים שלה, האקדמי או המינהלי.

תפקידי הוועדה

תפקידי הוועדה מפורטים ב"תקנון הביקורת באוניברסיטה העברית בירושלים". בין השאר ממליצה הוועדה בפני הוועד הפועל על מינוי מבקר האוניברסיטה ועליה להבטיח את מעמדם ואת אי תלותם של המבקר, של עובדיו ושל הביקורת, לאשר את תוכנית העבודה השנתית שהמבקר מגיש לה ולדון בדוחות המבקר ובהערות ההנהלה.
הוועדה מדווחת מדי שנה בשנה לוועד הפועל על סיכום דיוניה, על מסקנותיה ועל המלצותיה.

חברי הוועדה

  • עו"ד רפאלה חרל"פ, יו"ר הוועדה
  • ד"ר אלכס איש שלום
  • מר אלכס כהן
  • מר משה אברמוביץ
  • עו"ד שלומית רובין
  • מר עוזי רוזן
  • עו"ד חנה קלר (אורנשטיין)
  לדף הראשי | אודות מבקר האוניברסיטה | הוועדה לענייני ביקורת
עובדי לשכת המבקר | תקנון הביקורת |
פניות ללשכת המבקר

עודכן לאחרונה בתאריך:

יולי 2014
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים